AIKIDO DOJO UZUMAKI

aikido

sebaobrana

kondičné cvičeniePONDELOK - aikido indoor UTOROK - aikido outdoor ŠTVRTOK - sebaobrana indoor
20.00 - 21.30 hod. 19.30 - 20.30 hod. 18.00 - 19.00 hod.
čajovňa Zelenej Tary Landauova 36 Unia nevidiacich a slabozrakých
Sch. Trnavského 4 Bratislava - Dúbravka Sekulská 1
Bratislava - Dúbravka Bratislava - Karlova Ves


Kontakt: 0948 045 315, tigrovlk@gmail.com